Bemutatjuk iskolánkat

Az Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1911 óta Angyalföld egyik központi helyén, a Dózsa György út és Lehel út sarkán áll. Intézményünk épülete megkapóan szép, a belső tér atmoszférája nyugalmat és melegséget áraszt. Tágas, világos tantermekben tanulhatnak diákjaink, ahol számítógépek, tabletek és interaktív tábla biztosítja az élmény alapú ismeretszerzés lehetőségét, a modern infokommunikációs eszközök használatával a módszertani sokszínűség megvalósulását. Két tornaterem, táncterem, tankonyha, két informatika terem és egy olvasásra hívogató könyvtár áll a tanulók rendelkezésére. 

Iskolánkat családias légkör jellemzi, ahol az együttműködésen alapuló kapcsolat elsődleges.  

Fontos számunkra, 

  • az inkluzív szemléleten alapuló oktatás-nevelés,
  • a tanulói sokféleség támogatása, a tehetségek azonosítása – választási lehetőségek biztosítása,
  • a képességek, készségek fejlesztése,
  • gamifikáció – játékosítás a motiváció növelése érdekében,
  • erősségközpontú oktatás – saját erősségek felfedezése, alkalmazása,
  • Pozitív értékelés, mely megteremti a biztonság, bizalom és a cselekvési szabadság légkörét

Pedagógusaink jól képzett szakemberek, akik a nevelés-oktatás-szervezés tevékenységeit tanítványaik szükségleteivel hozzák összhangba. Ehhez nyújtanak segítséget a támogató team tagjai: pedagógiai asszisztensek, fejlesztő pedagógus, logopédus, utazó gyógypedagógus, iskolapszichológus.

A gyerekek hagyományos olvasási és írástanítási módszerekkel ismerkednek a betűk világával. Az első pillanattól nagy hangsúlyt fektetünk a matematikai gondolkodás (Sakkpalota program, LÜK, Lapot kérünk!), és az anyanyelvi kompetencia differenciált fejlesztésére a tanulók igényei és képességei szerint. Felső tagozaton a matematika oktatása nívó csoportokban történik, nyolcadikosainknak pedig felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Az angol nyelv tanítása minden osztályunkban kiemelt feladat. 1-2. osztályban órarend szerinti játékos angol nyelvórákon vehetnek részt a gyerekek. A 3. évfolyamtól bontott csoportokban, hatékony nyelvoktatást biztosítunk. 

Komplex művészeti nevelésünk középpontjában az ének-zene tantárgy oktatása áll, melyet kiegészít a kóruséneklés lehetősége, a mindennapos testnevelés programjába beépített népi gyermekjáték, néptánc, társastánc oktatása, a drámajáték személyiségformáló szerepe, valamint a Fischer Annie Zeneiskola által biztosított zenetanulás lehetősége. 

A mindennapi testmozgás megvalósítását segíti a Honvéd Sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodás keretében megvalósuló úszásoktatás és az Iskolám a Honvédban program sokszínű sportkínálata, valamint a kerületi sportversenyeken való részvétel.

A digitális kultúra használata, megismerésének támogatása oktatásunk szerves része. Az alapok megszerzése érdekében már első osztálytól lehetőséget biztosítunk informatikával-programozással, robotikával való ismerkedésre szakköri foglalkozás keretében. Felső tagozaton igény szerint felkészítjük tanítványainkat az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgára. 

Hagyományaink és szabadidős kínálatunk sokszínű, tanulóink érdeklődési köréhez alkalmazkodó és nagymértékben hozzájárulnak a felzárkóztatás sikeréhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez és a tehetségek kibontakoztatásához. Az alsó tagozaton napközit, (16.00-ig, 17.00 óráig ügyeletet) felsőben 16.00 óráig tanulószobát biztosítunk.

A 2023/2024. tanévre tervezett osztályaink specialitásai:

Angol – informatika osztály: Az informatikával 1-2. osztályban szakkörön, 3-4. osztálytól a digitális kultúra tantárgyon belül ismerkednek meg tanulóink, melyet az angol nyelv tanulása egészít ki. A táblás-, és kártyajátékokkal, valamint a Sakkpalota programmal biztosítjuk a hatékony készség-, és képességfejlesztést.

Angol - Testnevelés: Emelt óraszámban történik a testnevelés oktatása, de kiemelt szerepet kap az angol nyelv tanulása, valamint a mozgás, a tánc és a drámajáték. A LÜK- logikai készségfejlesztő rendszer segítségével, a legfontosabb tanulási képességeket fejlesztjük: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó gondolkodás.

Az alábbi nyílt napokra várjuk a leendő elsősöket és szüleiket:

  • 2023. március 1-2. Nyílt órák 8-tól 10 óráig
  • 2023. március 6. 16.30 óra Manó Suli foglalkozás - Lük oktatójáték
  • 2023. március 20. 16.30 óra Manó Suli – sportjátékok
  • 2023. április 3. 16.30 óra Manó Suli – húsvétváró foglalkozás


Kérjük, kövessék figyelemmel a honlapunkon megjelenő tájékoztatókat!

Grósz Ágnes
intézményvezető